Friday, October 10, 2008

capan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL

PERANCANGAN

BIL PERKARA TINDAKAN
1 Kelas 3 Ceria
2 Bilangan Pelajar 30 Orang Murid
3 Tarikh 10 Oktober 2008
4 Masa 1 Jam( 60 Minit)
5 Bidang Membuat Corak dan Rekaan
6 Tajuk Capan
7 Kemahiran / Tema Menghasilkan gambar hiasan
8 Pengetahuan Sedia Ada i. menggunakan warna air
9 Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:
i. Menyedari bahawa bahagian anggota badan dapat menghasilkan corak tertentu.
ii. Menghasilkan corak menggunakan anggota badan mengikut kreativiti
iii. Menghias bahan secara potongan dan tampalan dapat menghasilkan kemasan yang cantik
iv. Memupuk semangat kerjasama serta kekemasan kerja.
10 Kemahiran Berfikir Kritis-Mencirikan/mengelaskan, membanding-membezakan,Kreatif- menjana idea, merekacipta
11 Penerapan Nilai Bekerjasama, kekemasan dan kebersihan.
12 Bahan Bantu Mengajar Contoh Hasil Kerja
- contoh capan yang telah siap
Alat
-Komputer, LCD

13 Keperluan • Alat dan Bahan :
- gam, gunting,kertas lukisan,kertas warna, warna pensil, krayon,marker,warna air
• Rujukan: Buku Sumber Guru
Pendidikan Seni Visual.
LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN
Set Induksi

(10 min)


-Pengenalan Konsep- mencapan

Kesediaan belajar.

1. Guru bercerita dengan murid dan bertanyakan pendpat mereka tentang bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk menghasilkan corak dan hiasan
Bahan bantu mengajar:
Contoh gambar, atau Paparan dari LCD

Kecerdasan pelbagai:
Verbal-linguistik
interpersonal
Penyampaian:

Langkah 1

(10 min )

Perkaitan bahan, media dan teknik.


Aras 1

1.Guru membuat penerangna tentang corak terancang dan tidak terancang.

2. Guru menerangkan tentang jenis – jenis susunan corak terancang
• Turun separuh
• Berjidar
• Sisik ikan
• Selang seli
• Dan lain – lain lagi

3. Murid memerhati dan mendengar penerangan daripada guru tentang susunan
Bahan bantu mengajar:

Kecerdasan Pelbagai
Visual ruang
Naturalis
Langkah 2

(5 min)


Melakar dan melukis Aras 2
1. Guru memberi arahan supaya murid-murid menyediakan peralatan masing – masing.
2. Guru mengagihkan kertas lukisan dan kertas warna.
3. Guru meminta murid – murid untuk melakar dan memikirkan tentang susunan corak yanmg diinginkan.

Kecerdasan pelbagai:

-Naturalis,
-Visual –ruang
-Menciri dan membezakan

Bekerjasama,
Kekemasan

Menjana idea, kreatif dan inovatif

Langkah 3
(25 minit)
Aras 3
1. Guru memberi arahan kepada murid untuk memulakan tugasan.
2. Murid menyiapkan corak hiasan masing – masing.
3. Murid – murid membuat kemasan dangan menambah hiasan lain pada corak yang mereka hasilkan.
4. Murid – murid diminta untuk membingkaikan hasil kerja masing – masing
Kecerdasan pelbagai:

Kontekstual
Konstruktivisme

Bekerjasama,
Ketelitian, kekemasan.

Bahan dan media
Penilaian dan Penutupan
(10 Minit) Sesi Apresiasi dan refleksi.

Penilaian dan pengukuhan

Penggunaan laras bahasa seni. 1. Guru memilih beberapa orrang murid untuk bercerita tentang corak yang mereka yang mereka hasilkan.
2. Guru meminta murid menilai keupayaan dan pendapat diri sendiri.
-Adakah mereka seronok melakukan aktiviti tersebut?
-Kenapa?
-Apa pendapat kamu tentang warna/ media yang digunakan?
3. Guru membuat rumusan dan menerangkan tentang kelebihan dan kekurang yang terdapat pada hasil kerja murid- murid. Kecerdasan pelbagai:

Verbal-linguistik,
Interpersonal.

Cinta pada diri sendiri

1 comment:

i am only weather.. said...

wah berguna ni..bagu teha.. keep it up!